จำนวนผู้รอรับบริการ โรงพยาบาลคำตากล้า

ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ส่งเสริมสุขภาพ
0
3
0
ทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด
0
0
0